top of page
IMG_20180809_164452_edited.jpg
 
Kes on loovterapeut?
Loovterapeut on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist, kes kasutab oma töös kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid. Ta on läbinud loovterapeudi väljaõppe ja/või omab loovterapeudi kutset. 
Mis on loovteraapia?
Loovteraapia on teraapiavorm, kus terapeutilises protsessis mängivad lisaks verbaalsele suhtlusele olulist rolli erinevad kunsti- ja loovuspõhised tegevused. Klient saab kunstis kujutada oma muresid, probleeme, küsimusi, teemasid jms. Tänu sellele võib klient tunnetada  paremat kontrolli olukorra üle ja väiksemat ärevust teema käsitlemisel, kuna tähelepanu on kunstitööl, mitte kliendil. Loovteraapias tegeletakse kliendile oluliste teemade käsitlemisega, toetatakse ja jõustatakse klienti, leitakse üles tema ressursid ja tugevused, tegeletakse vajalike enesejuhtimisoskuste õppimise ja arendamisega ning pakutakse võimalust loovaks eneseväljenduseks.
Kuidas saab loovteraapia aidata?
Loovteraapia saab aidata, kui tundub, et sõnadest jääb puudu, lapsel on lihtsam end mitteverbaalselt väljendada või kui vanemana märkad, et lapsel on arengus või igapäevases toimimises tuge vaja. (Eesti Loovteraapiate Ühing, 2023)

Video - mis on visuaalkunstiteraapia?

bottom of page